Отпадъци София

Разделно събиране на отпадъци в София

Гледах на едно място че до контейнерите за разделно събиране на отпадъци в София са старателно подредени големи бутилки за минерална вода, може би защото техния обем чувствително надвишава обема на контейнера. Вярно че са пълни с въздух, но все пак ако бяха в контейнера нямаше да остане място за останалите хора, но се чудех какви приложения може да намери цялата събрана пластмаса от контейнерите на София.

Големи количества вода

От друга страна на всякъде се промотира че тя може да се рециклира, ама започвам да си мисля че това е небъдна работа. Вярно че май от същия материал могат да се правят дрехи и подови настилки, вероятно и нови опаковки за препарати за почистване, но все ми се струва че изхвърляния обем чувствително надвишава възможностите за повторна употреба.

По принцип наскоро си мислех че трябва малък буфер за събраната биомаса от парковете на София с обем от порядъка на две хиляди кубически метра, защото подозирам че след почистване се губят някой въглеводороди понеже могат да съществуват само в газообразно състояние. Възможно е и да не са в газообразно състояние, а само лесно да се изпаряват и предполагам че заради това след почистване на някоя ливада за известно време се носи приятна миризма.

Може и да не са чак две хиляди кубически метра, защото предполагам че това са всичките зелени отпадъци на София за година. Реално това си представлява нов малък биореактор и то не какъв да е ами от пластмаса и според мен той също ще работи, защото като се прави пласт сено се гледа в него да няма вода иначе започва същия процес какъвто тече в един компостер.

Мисля че ако има малък буфер и подавания към генератора преминава първо през този малък буфер генератора ще увеличи своята мощност. Естествено след буфера е необходимо силно охлаждане на този въздух с цел да се отстрани от него колкото се може повече вода. За съжаление дори и това приложение няма да се нуждае от кой знае какви големи количества пластмаса, но се сетих че едно време имаше криза за горива и се отпускаха малки квоти половината от която отиваше само за пътя до близката бензиностанция.

И така някой хора решиха че ще ходят пеш за да се снабдят с гориво, ама служители им се мръщеха че в пластмасови бутилки не е редно да се използват за съхранение на горива с довода че горивото разтопява пластмасата пък понеже в молекулата съдържа кислород е възможно да възникнат проблеми. След това се появиха специални пластмасови контейнери предвидени за горива, но по-важното е че май има лесен начин цялата пластмаса да се превърне в евтин източник на енергия, въпреки че не разполагаме с централи използващи течни горива.

Отгоре на всичкото една такава централа трудно ще работи в София защото трябва да работи само когато духа силен вятър понеже е обградена от малки и големи планини и общо взето само това липсва. И все пак ако има някакъв добър и евтин начин да се извади само водорода според мен ще има големи ползи и ще се сдобием с нови количества енергия.

Мисля че ефектът за околната среда ще бъде положителен, защото от една страна не виждам по какъв начин ще може да се консумира отново толкова голям обем от пластмаса, а от друга рано или късно тя ще се превърне във въглероден двуокис и вода. Вярно че това нещо става много бавно, но ми се струва че е по-добре да се използва за енергия.

Само не знам дали изобщо се нуждаем от тези количества енергия пи положение че миналата седмица видях да се работи за поставяне на топлоизолация на две малки сгради, пък тази седмица още две. Вероятно това се случва защото лихвите са ниски и понякога е по-добре да се плащат лихви вместо сметки, но за това си трябва добро изчисление.

Все пак смятам че има много да се работи за да стигне до добър баланс най-малкото защото преди две седмици гледах две топли тръби предназначени за отопление на басейна Спартак, а тази седмица видях други две в парка на правителствена болница. Според мен цялата вода в басейна може да се топли с две малки термопомпи въздух вода, което освен всичко останало ще осигури и малък товар на електрическата мрежа.

Иначе от дупките в ламарината се забелязва че са положени големи усилия за топлоизолация, тези две тръби обикалят дървета и оставят място за стар вход за да имат по-голяма площ с което се постига и добро охлаждане при ниски температури на околния въздух.

Проблема е още по-голям когато вали сняг понеже трябва доста енергия той да се превърне в течна вода. От друга страна покрива е плосък и според мен само два слънчеви колектора за топла вода могат да осигуряват отопление с което ще се спести енергия за транспорт на природен газ и транспорт на топла вода нагоре по-хълма. Спестената енергия пък може да се използва за да работи малък климатик, но може да са необходими повече климатици. Ако не други то поне може да се направи ремонт на тротоара и тръбите да са под земята където температурите никога не са ниски.

Вероятно така ще могат да се спестят малки количества природен газ, а със спестеното може да работи поне един камион за транспорт на отпадъци. На един такъв камион общо взето му се налага да спира едва ли не през две пресечки и му се налага да вдига хиляди тонове всеки ден. Отделно трябва да събира отпадъци от различни части на София, някой от които с малки разлики в надморската височина и всичко това не предполага малък разход на гориво. Вероятно един такъв камион не е евтин, но като цяло с него могат да се постигнат ниски замърсявания в околния въздух.