Малки мощности

Малък компостер

Мислех си за тези големи мощности и не знам от какви количества енергия ще има нужда през следващите две три десетилетия, ама напоследък си мисля че на София и трябва нов малък компостер за да си преработва отпадъците по най-добрия начин откъдето ще дойдат малки количества енергия. Възможно е не само София да има нужда, ама все пак като голям град остава десетки хиляди тона отпадъци част от които просто могат да се компостират.

Малки количества възобновяема енергия

Именно заради това си мислех че на София и трябва малък компостер и то не какъв да е компостер, а такъв който работи с добър коефициент на полезно действие. Напоследък си мислех че за да се постигне добър коефициент на полезно действие един малък компостер трябва да се състои от две части, ама вече мисля че трябва да е от три модула.

Според мен остават големи количества биомаса след почистване на зелените площи в София, пък не е задължително да се използва само бомаса като суровина. Дори тази вечер гледах че контейнерите за смет са пълни с хартия, въпреки че тези за разделно събиране са само на метри от тях. Какво да се прави не всички са толкова загрижени, а тази хартия едва ли става вече за рециклиране понеже вече е или е замърсена или ще бъде замърсена при транспорта.

Както и да е все пак си мислех че един малък компостер може да работи с много добър коефициент на полезно действие с подходящ дизайн и технологии. Както е добре известно в един компостер се произвежда биогаз от отпадъците, който съдържа малки количества метан, както и въглероден двуокис. Този биогаз изгаря в някакъв генератор и така се произвежда възобновяема енергия, но си мислех че много енергия не става за употреба защото се губи я в топлата вода използвана за охлаждане на генератора или пък в изгорелите газове.

Мисля че това не е добър вариант и за охлаждане според мен трябва да се използва не вода, а водород. характерното за водорода е че има много добър топлинен капацитет, т.е. трябва енергия за да стане топъл от гледна точка на маса спрямо други елементи или вещества. От друга страна реакцията между водород и въглероден двуокис е метан, като за целта е необходима топлинна енергия, която реално ще е налична ако водорода е топъл.

Що се отнася до изгорелите газове според мен първо трябва да има се направи добро охлаждане за да се кондензира наличната в тях вода и да остане горе долу само въглероден двуокис. Произведение мятан според мен може да си се използва във втората част с още един малък генератор, чийто начини за охлаждане са като на първия.

В цялата история най-големия проблем е как да се произвежда водород, което по принцип става чрез пиролиза на биомаса защото това е един доста евтин начин, но според мен е по-добре да се използва хидролиза. Тази хидролиза се нуждае от електрически ток, ама както и друг път съм си мислел малки количества електрически ток могат да се произведат от малък стирлинг генератор.

Потърсих информация в интернет на какви цени се предлагат такива генератори и видях че има евтини китайски с целини от две хиляди долара за 30 киловата. Като цяло ми се струва че това са много ниски цени понеже излиза около 70 долара за киловат инсталирана мощност, като за сравнение мисля че слънчевите колектори за ток са около хиляда долара без монтаж и други свързани инвестиции пак според информация в интернет.

Разбира се това далеч не е най-добрия начин за сравнение понеже освен разходите за инвестиция в генератор трябва да се вземат в предвид и разходите за първичен източник на енергия, евентуално някой и друг ремонт и други. По принцип според мен трябва да се прави охлаждане на студената част с амонячен хладилник, което би подобрило коефициента на полезно действие, а за да се топли противоположната част могат да се използват слънчеви колектори за топла вода.

Амонячния хладилник работи само с топлинна енергия пък увеличаването на разликата в температурите между топлата у студената част увеличава коефициента на полезно действие. Всичко това естествено подлежи на сериозен анализ и проучване в детайли понеже финансовия риск може и да не е много малък при инвестиция в малък компостер, ама все ми се струва че има добри ползи.