Чаши от хартия

Чаша

Събудих се рано и реших да се разходя в центъра на София с чаша кафе и гледам че ми продадоха кафе в хартиена чаша с дървена бъркалка. Като изпих кафето тръгнах да търся контейнер за разделно събиране на хартия ама се усъмних че чашата за кафе може да се рециклира. Не знам какви технологии се използват за рециклиране на хартия, ама въпреки че е от хартия чашата е силно замърсена с остатъци от кафе и захар и реших че тя може само да се компостира.

Малък компостер

Предполагам че всеки ден се използват десетки хиляди такива чаши, което е добре защото заменяме големи количества пластмаса и в същото време това е суровина за добиване на малки количества енергия. От известно време си мисля че София има нужда от още един малък компостер, които да оползотвори зелените отпадъци от северните части на София, пък с топлата вода ще може да се произвежда и асфалт за нови пътни ленти, ама сега нови количества суровина.

Вероятно има и други малки ползи от сорта на това че генериращата мощност се намира близо до консуматора, което на практика пести енергия. Искам да кажа че има малки загуби при транспорта на електрически ток от Стара Загора до София. Струва ми се че има много добри възможности с малки инвестиции да се изгради малък биореактор за производство на възобновяема енергия с помощта на най-добрите съвременни технологии.

По принцип компостера трябва да се поддържа топъл с цел създаване на добри условия за развитие на микроорганизмите разграждащи биомасата и за тази цел би било добре да се използва термопомпа въздух вода, която с малки количества електрически ток ще отнема енергия от външния въздух. Разбира се необходим е електрически ток за да работи тази термопомпа, но той спокойно може да се произвежда ако на покрива се направи монтаж на високо ефективни слънчеви колектори за ток за да не се губи място.

Така в хубави слънчеви дни ще се произвеждат достатъчно количества енергия за да работи не само използваната термопомпа, ами всякакви други видове спомагателни агрегати. В интерес на истината напоследък си мисля че е много по-добре да се използват слънчеви колектори за топла вода понеже те имат много добър коефициент на полезно действие, но е необходим малък стирлинг генератор в комбинация с малък абсорбционен хладилник. Абсорбционния хладилник е необходим за охлаждане на студената част на генератора, чийто коефициент на полезно действие зависи от разликата в температура на топлата и студената част.

Абсорбционния хладилник не работи с електрическа енергия а само с топлинна, но в предвид факта че най-добрия работен флуид за него е амоняк той може да се използва само в промишлени инсталации. Така или иначе все пак трябва да се прави изчисление какви са инвестиционните разходи в слънчеви колектори за ток срещу слънчеви колектори за топла вода, малък стирлинг генератор и малък абсорбционен хладилник.

Общо взето най-добрия критерий е при една и съща мощност какви са разходите, както за инвестиция, така и за поддръжка, но като цяло ми се струва втория вариант за добър. Реално към тази инсталация би било да се добави и малък хидролизатор, който при по-високи температури на използваната вода работи по-добре, а енергия за това има в топлата вода от слънчевите колектори или циркулационната вода използване за охлаждане на генератора.

От него ще се изкарат малки количества водород, крайния продукт на който при реакция с въглероден двуокис е метан. Получения метан спокойно може да се използва като се добави в произведения биогаз. За целта трябва енергия, ама изгорелите газове са топли и като правило съдържат голям процент въглероден двуокис.

Не искам някой да си помисли че това е перпетуум мобиле, т.е. взимаш топли изгорели газове добавяш малко водород и след това ги вкарваш обратно в генератора за да получих нови топли газове. Реалната енергия си е само тази, която се намира в биомасата плюс добитата от слънчевите колектори за топла вода.

Остава само да се измисли по какъв начин по-голяма част от енергията да се създава вечер. Така като гледам електрическата мрежа има добър това само сутрин и вечер, когато метрото на София работи усилено, заедно с тролейбуси и трамвай. Естествено в тези часове светят и много лампи, но предполагам че са останали малко лампи които да не са енергоспестяващи.