Коледни елхи

Изчисление

Гледах нещо като малък отчет какъв обем от работа извършва компостера на София понеже в момента ударно преработва отсечени коледни елхи. Реших че на база финансовите приходи може да се направи грубо изчисление какви количества зелени отпадъци преработва компостера без да знам точно на какви цени се изкупува електрическата енергия.

компостера работи непрекъснато

Мисля че това е относително лесно понеже годината има почти 9 хиляди часа и ако компостера работи непрекъснато би трябвало да е произвел около 2 милиона киловат часа енергия. Мисля че най-добрия компостер произвежда около 150 кубически метра метан от един тон трева, а в един кубически метър метан около 6 киловата, което прави около хиляда киловата от тон трева, т.е. две хиляди тона зелени отпадъци.

Реално тази цифра е само за най-добрия компостер, пък и най-добрия генератор не работи със сто процента КПД така че реалната цифра вероятно е между четири и шест хиляди тона. Мисля че това е един добър резултат, защото тези отпадъци щяха да са на някое сметище пък поставени в условия на топъл въздух отново се получава метан.

Той лесно се възпламенява и след това каквото има на сметището дими докато може. Иначе според мен целия процес може да се подобри, но лошото че общината няма работа да се занимава със земеделие и производство на енергия, а с почистване на града за да не потъва в бурени в които да виреят всякакви малки гадинки.

Отделно вместо да произвежда енергия общината може да направи ремонт на две три училища или други обществени сгради откъдето ще се спестят големи количества енергия, а фасадите на сградите ще бъдат хубави. Мисля че ако общината успее да направи ремонт само на две училища ще спести големи количества енергия за които компостера на София трябва да работи цяла година за да ги произведе.

Разбира се не омаловажавам работата на компостера, защото все пак е важно редовно да се прави почистване на града, както е и важно останалите отпадъци да се не размотават по разни сметища. Искам да кажа че производството на електрическа енергия и компост са отпадъчни производства от основната дейност, пък мисля че остават големи количества компост.

Компоста създава добри възможности за отглеждане на нови количества биомаса стига да има достатъчно вода особено във времена с изобилие от въглероден двуокис в атмосферния въздух. На площ от един милион квадратни метра, което представлява квадрат със страна един километър в хубави слънчеви дни пада един гигават енергия от слънцето. От тази енергия фотосинтезата абсорбира само по около пет процента, но пак е нещо.

По принцип и друг път съм си мислел че люцерната добре се развива с малки количества вода, но може да има и друга земеделска култура която да дава добри добиви. Иначе според мен могат да се предприемат различни видове мерки с цел повишаване на коефициента на полезно действие от страна на генератора. Дори от известно време си мисля че за неговото охлаждане вместо вода е добре да се използва водород.

Водорода е химичен елемент с много добър топлинен капацитет, което може да абсорбира големи количества топлинна енергия. След като се извърши охлаждане на генератора той ще стане топъл и лесно може да влезе в реакция с изгорелите газове които също са топли. При тази реакция отново се създава метан, който от своя страна отново може да влезе в употреба за производство на енергия.

В интерес на истината това е само опростен модел, в реални условия нещата са по-сложни защото в изгорелите газове съдържат големи количества вода и е необходимо първоначално охлаждане за отстраняване на тази вода. Въпроса е откъде да се намери евтин водород, което според мен може да стане чрез реакция на натрий с вода.

При тази реакция се отделят големи количества водород доколкото си спомням от уроците по химия в училище, но не е добре да се експериментира в домашни условия от неспециалист. При контакт на водорода с кислород от околния въздух водорода гори само за части от секундата и може да се получи неприятна изненада с непоправими последици за здравето на намиращите се наблизо хора.

Що се отнася до продукта на реакцията между натрий и вода, т.е. натриевата основа тя е важен компонент при производството на биодизел, т.е. може би е по-добре да не се говори за малък компостер, а за малък завод за производство на биодизел където компостера е само част от цялата инсталация в която се произвежда евтин и екологичен дизел.

За това производство е също необходима топлинна енергия, така че може да се използват тази получена при охлаждане на генератора и ми се струва че има добри условия за това производство, въпреки че е необходимо добро изчисление от финансова гледна точка. Иначе мисля че има нужда от биодизел понеже предполагам че градския транспорт на София консумира големи количества дизел, но от друга страна е добре да се намери някой лев и да се купят електрически автобуси с цел да понамалеят малко драмите със световноизвестния въздух на София.

Особено важно за 88, 280 и може би 102 защото по цял ден им се налага да преодоляват малки разлики в надморската височина и така освен пътници трябва да пренасят и горивото в резервоара. Отгоре на всичкото по първите два рейса мисля че се движат автобуси които много отдавна са в употреба и вероятно са обиколили София хиляди пъти през това време.