Топъл въздух и колектори

Само вали

Уф целия континент е обхванат от рекордно топъл въздух пък у нас това лято само вали и даже има мнения че никога не е имало толкова много вода. Лично аз съм малко скептичен към тези мнения, защото ми се струва че 1986 беше същата година, ама нямаше интернет та да има информация какви количества вода се изливат от небето.

Изобилие от вода

Реално не разполагам с достоверна информация от научни наблюдения какви количества вода е имало тогава, но си спомням че уж щеше да се работи пък то цяло лято валя и успяхме да изкараме пари само от поникналите гъби.

Както и да е, мисля че ни тресе глобално затопляне, но за сметка на това имаше много вода за спестяване на парникови газове. Отделно напоследък забелязвам че на много места е направен монтаж на слънчеви колектори за топла вода без да знам дали високите цени на електрическия ток са стимул или пък грубите прояви на климата.

Мисля че това спести големи количества парникови газове въпреки че на пръв поглед един слънчев колектор за топла вода има относително малка мощност. По-важното е че хората взимат различни видове мерки. Гледах също че в Америка на някой власти им е забранено да използват термини като глобално затопляне и климатични промени, но отново хората намират начин да си действат.

Искам да кажа че трупат битови отпадъци на едно място, заравят две тръби по 24 метра и след това дърпат метан с който си зареждат камионите и отиват да събират нови битови отпадъци. Така дори оставало електричество за девет хиляди домакинства, но вероятно става въпрос за частни фирми които не разполагат с информация че е забранено да се използва термина глобално затопляне и така системата си работи по един що годе добър начин.

Това ме навежда на мисълта че вероятно на някой стари сметища има малки количества метан без да знам по какъв начин той би могъл да се добива и дали този начин е икономически изгоден. Предполагам че при високи цени на петрола има малък икономически ефект, но не се знае дали технологиите са евтини.

На някой всичко това може да му се стори като нещо незначително но мисля че света е голям и вероятно навсякъде има малки добри мерки. Иначе проектът за изгаряне на отпадъците на София и едновременно с това получаване на евтина топла вода явно все още е на дневен ред щом на една кофа за смет видях малък плакат срещу този проект.

На мен също ми се струва като труден проект защото за да се гори нещо в град като София, заобиколен отвсякъде от хълмове не знам какви филтри трябват, но дори и да има такива филтри те едва ли са евтини. Някой смятат че щом е така във Виена то това може да стане и в София, ама Виена е в полето и през нея тече голяма река. Така все някакъв вятър духа, а от там и циркулира въздух и според мен в София едно такова нещо е приложимо само когато духа силен вятър.

Отделно мисля че ако се хвърлят малко усилия за ремонт на топлопреносната мрежа или мерки за енергийна ефективност може да има добър ефект. Дори мисля че сега както природния газ не е евтин всеки ремонт би имал голям икономически ефект, а отгоре на всичкото живеем в 21 век в който има големи термопомпи въздух вода използващи като хладилен агент въглероден двуокис и генериращи гореща вода.

При положение така и така се налага да се плаща за студен резерв мисля че този начин за получаване на евтина топла вода е много по-практичен на този етап. Мисля че ако се направи монтаж на по две такива термопомпи във всяка топлоцентрала на София хем ще се консумира електрическа енергия, хем ще има и евтина топла вода.

Всичко е относително на този свят, но реално може да се каже че електрическия ток общо взето е безплатен, защото така или иначе се плаща независимо дали централата работи или не. Така ако работят термопомпи общо взето само инвестицията е проблем, защото текущите разходи са енергия от околния въздух. Такива термопомпи трудно могат да се използват в домашни условия, понеже се работи с високо налягане, но в промишлени условия под редовен контрол на специалисти не вярвам да има някакъв проблем.

Възможно е да има и други начини и даже си мислех защо да не може да се свързват слънчеви колектори за топла вода към топлопреносната мрежа, по начина по който се свързват слънчеви колектори за електрически ток към електроразпределителната мрежа. Гледах сградата на патентното ведомство, която е една голяма сграда украсена с климатици има голям и плосък покрив и ми се стори като добър за монтаж на слънчеви колектори за топла вода.

Така от там ще може да се затопля вода като към това може да се добави и енергията от охлаждане на сградата. Мисля че тази сграда има големи нужди от охлаждане понеже е с южно изложение и предполагам че е един добър колектор, пък вътре се работи и вероятно се консумира енергия, която в крайна сметка се превръща в топлина. И все пак напоследък си мисля че по скоро трябва да се работи за общите части на сградите, които вече са частично санирани където никой не топли и трудно се сменя дограма. Според мен от това ще се спести енергия, която може да се използва за топла вода.

Все пак оползотворяването на отпадъците на София може да мине към проект влаковете на метрото да се движат само от слънцето. Мисля че София генерира две хиляди тона отпадъци всеки ден, като в този обем се съдържа и вода останали в отпадъците от плодове и зеленчуци. Все пак има и големи количества хартия, която според мен не е много годна за рециклиране понеже смесена с останалите отпадъци е силно замърсена.

Мисля че София е голям град и винаги има възможност да се намери място за поставяне на още две три кофи за разделно събиране на хартия с което могат да се извадят две три хиляди тона годишно. Дори гледах че в Бургас че вместо една кофа от вид са поставили по две. И така като цяло биха останали само големи количества биоразградими отпадъци и може да се намери или да се направи един малък басейн.

Мисля че ако се напълни с вода след това ще има добри възможности за отглеждане на водна леща с която могат да се постигнат добри добиви на биомаса. Според мен ще са достатъчни само 12 хиляди квадратни метра, които биха отнели и големи количества въглероден двуокис от околния въздух, така че при добра хранителна среда и наличие на вода отпадъците ще се превърнат в ресурс за компостера на София.

Разбира се трябва да се следи да не се появят жаби привлечени от добрата реколта, но на 12 хиляди квадратни метра от слънцето има мощност 12 хиляди киловата само за един час. То може да се наложи и да се подобри компостера на София така че да работи с добър коефициент и от известно време си мисля че трябва първоначално да се направи охлаждане на получения биогаз с цел да се отстрани от него цялата вода, а след това с него да се прави охлаждане на генератора за да стане отново топъл и смесен с водород. Така в източника на енергия ще се добавят малки количества метан, който да си се използва от генератора.