Добра реколта

22 хиляди декара площ

Мислех си какъв е най-добрия начин при 22 хиляди декара площ на парковете в София влаковете на метрото могат да се движат само от слънцето, но e възможно само с тази биомаса да е трудно това да се превърне в реалност. Разбира се винаги могат да се намерят свободни двайсе и две хиляди квадратни метра близо до източник на вода, които да се подхранят с компост и ще се отгледат големи количества биомаса. Дори нищо чудно да се окаже че може да се отглежда биомаса само с дъждовна вода, но все пак е добре да види по-какъв начин може да се оползотвори енергията в топлата вода използвана за охлаждане на генератора.

Захарно цвекло

Дори нищо чудно да се окаже че може да се отглежда биомаса само с дъждовна вода, но все пак е добре да види по-какъв начин може да се оползотвори енергията в топлата вода използвана за охлаждане на генератора. Мислех си че това може да стане чрез производство на биоетанол, но трябва и суровина за този биоетанол и реших че един добър източник на суровина е захарното цвекло.

Мисля че захарното цвекло дава добри добиви, защото попаднах на информация че при добри грижи може да се разчита на един тон захар от декар и ще няколко тона биомаса. Не съм специалист и не мога да кажа доколко тази информация се отнася за нашите климатични условия, но съм склонен да предположа че това е един много добър източник на енергия.

Естествено че е трудно да се каже точно какъв би бил добива без информация от реална дейност, но предполагам че при изобилие от въглероден двуокис в атмосферния въздух ако има достатъчно вода е много вероятно добива да е добър.

Недостатъка е е че след засаждане на захарно цвекло след това две години трябва да се отглежда нещо друго, но могат да се намерят добри практики и на определено разстояние може да има бобова култура колкото да се поддържа добър баланс в почвата.

По важното е че по грубо изчисление от хиляда квадратни метра площ в песимистичен вариант могат да се добият 500 килограма биоетанол, което измерено в енергия е между три и четири хиляди киловат часа. Така от площ 22 хиляди декара, каквато е площта на парковете в София с малки усилия могат да се изкарат 77 милиона киловат часа енергия, което е повече от тази при добива на биомаса.

Съвсем друг е въпроса че и при отглеждането на захарно цвекло остава и толкова количество биомаса, което според мен би било достатъчно влаковете на метрото в София да се движат само от слънцето. Разбира са за производството на биоетанол са необходими малки количества топлинна енергия, но предполагам че от компостера на София остава топлинна енергия при охлаждане на двигателя и то на ниски цени.

Разбира се не са необходими чак толкова големи количества биоетанол, защото така или иначе трябва да се прави почистване на парковете на София за да имат хубав вид, пък компостера работи да не се трупат отпадъци и остава само да работи с добър коефициент на полезно действие. Според мен биетанола е необходим само за охлаждане на изгорелите газове от което хем ще акумулира енергия, хем ще даде възможност генератора да работи в добър режим, пък някой ден ако се измисли добър и евтин начин за производство на малки количества водород компостера ще работи в много добър режим.

В интерес на истината при изпарение на етанол се отнемат само 200 вата на килограм и още малки количества за да стане топъл, което е малък процент енергия в сравнение с тази, която се получава при неговото изгаряне. Все пак това е допълнителна енергия и само не знам дали има двигател който работи с топъл работен флуид.